2786571964976923
top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI
& REGULAMIN ZAKUPU i REALIZACJI VOUCHERÓW

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży i realizacji Voucherów.

1, Wystawcą Voucherów jest spółka VOYAGER sp. z o.o, 19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 89 zarejestrowana pod nr KRS 0000872558, NIP: 848-187-84-46 pełniąca usługi jako Blue Tori SPA.

2, Wystawca posiada w swej ofercie następujące rodzaje Voucherów: voucher kwotowy oraz voucher na konkretną usługę.

3. Wszystkie Vouchery są ewidencjonowane przez Wystawcę.

4, Termin ważności znajduje się na Voucherze. Data ważności Vouchera nie podlega przedłużeniu. Wystawca zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania usługi i rozliczenia się za pomocą Vouchera gdy jego termin ważności minie.

5. Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

6.Nabywcy nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty, w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawiony został Voucher.

7, W przypadku, gdy cena za usługę przewyższa wartość Vouchera Nabywca lub posiadacz Vouchera jest zobowiązany do zapłaty różnicy.

8, Realizacja Vouchera nie łączy się z promocjami, ofertami specjalnymi lub innymi ofertami obowiązującymi w SPA.

9, Voucher nie może służyć jako forma zapłaty do zakupu innego bonu. Voucher nie jest środkiem płatniczym i nie podlega wymianie na gotówkę ani zwrotowi.

10, W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia zarezerwowanej wizyty minimum 24 godziny przed zaplanowanym terminem, z Vouchera potrącana jest wartość umówionej wizyty, czyli w przypadku Vouchera na konkretny zabieg Voucher przepada, a w przypadku rezerwacji zabiegu, a w ramach vouchera kwotowego, z vouchera potrącana jest wartość umówionego zabiegu.

11, Nie stawienie się Nabywcy na umówioną wizytę lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 min. Powoduje utratę uprawnień do realizacji Vouchera, bez prawa żądania zwrotu uiszczonej opłaty.

12, Integralną częścią voucherów jest niniejszy regulamin, który na życzenie jest udostępniany. Podczas dokonywania zakupu Nabywca oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości. Przyjęcie Voucheru stanowi potwierdzenie, że jego posiadacz akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

13, W przypadku przekazania Voucheru rabatowego osobie trzeciej, osoba przekazująca Voucher ma obowiązek poinformować nowego posiadacza Vouchera o konieczności zapoznania się z niniejszym regulaminem.

14. Za nieznajomość niniejszego regulaminu przez posiadacza Voucheru, VOYAGER sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.

regulamin zakupu i realizacji voucherów podarunkowych

Polityka prywatności serwisu www.bluetorispa.pl

 1. Informacje ogólne

 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis.

 3. 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

 4. Voyager Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku, ul. Wojska Polskiego 89.

 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 6. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 8. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

 9. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

 10. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 11. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

 12. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 13.  Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 14. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 15.  W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 16. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

bottom of page